អ្នកប្រាជ្ញក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ថូមាស វិលៀម រិហ្ស ដេវិត្ស


Scholars in Buddhism : Thomas William Rhys Davids

ហ្លួងថូមាស វិលៀមរិហ្ស ដេវិត្ស កើតនៅថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៨៤៣ និងមរណកាលនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩២២។ គាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអង់គ្លេសផ្នែកភាសាបាលី។ជាស្ថាបនិកនៃសមាគម Pali Text Society.​។

Thomas_William_Rhys_Davids

ជីវិតនិងការសិក្សា

លោកថូមាស វិលៀម រិហ្ស ដេវិត្សកើតនៅប្រទេសអង់គ្លេស ក្នុងក្រុង Colchester ខេត្ដ Essex, ។គាត់ជាបុត្រច្បងនៃអាចារ្យគ្រិស្ដសាសនាម្នាក់មកពីវេល្សដែលមកប្រចាំការក្នុង Essex។ ម្ដាយត្រូវបានស្លាប់ក្នុងអាយុ ៣៧ ឆ្នាំក្រោយពីសម្រាលបុត្រ។គាត់មើលការខុសត្រូវសាលារៀនដែលបើកបង្រៀននៅថ្ងៃអាទិត្យឯព្រះវិហាររបស់ឪពុករបស់លោក។

គាត់សម្រេចចិត្ដជាអ្នកប្រកបអាជីពជាភ្នាក់ងារស៊ីវិល។ ហើយសិក្សាភាសាសំស្ក្រិត ក្រោមការមើលខុសត្រូវរបស់លោក A.F. Stenzler,ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញល្បីល្បាញម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Breslau ។ គាត់រកប្រាក់ដោយការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅ Breslau​។

 

ភ្នាក់ងារស៊ីវិលនៅប្រទេសស្រីលង្កា

ឆ្នាំ ១៨៦៣ រិហ្ស ដេវិត្សបានត្រលប់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញ ហើយបានបានប្រលងជាប់ជាមន្ដ្រីស៊ីវិល ដែលត្រូវទៅប្រចាំការនៅប្រទេសស្រីលង្កា ។នៅទីនោះគាត់មានតួនាទីជាចៅក្រម មុននឹងគាត់មានទំនាក់ទំនងនឹងសាសនា។គាត់បានសិក្សាភាសាបាលីនៅទីនោះ ព្រោះឯកសារជាភស្ដុតាងភាគច្រើនជាភាសាបាលី។

នៅឆ្នាំ១៨៧១ គាត់ទទួលនាទីជាភ្នាក់ងារជំនួយការរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំនៅNuwarakalaviya, ដែល Anuradhapura ជាកន្លែងរដ្ឋបាលកណ្ដាល។ហ្លួង Sir Hercules Robinson, ជាអភិបាលខេត្ដ ហើយជាស្ថាបនិកបេសកកម្មបុរាណវិទ្យាក្នុងឆ្នាំ ១៨៦៨។​

រិស្ស ដេវិត្ស ផ្ដោតអារម្មណ៍លើកិច្ចការស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យាកាន់តែខ្លាំងឡើង ជាពិសេសគឺតំបន់ Anuradhapura ដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយសារការរុករានរបស់សត្រូវនៅឆ្នាំ ៩៩៣។គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រមូល ចងក្រងឯកសារដែលជាសិលាចារិក និងស្លឹករិត ។ឆ្នាំ ១៨៧០ ដល់ ១៨៧២ គាត់សរសេរអត្ថបទបោះពុម្ភក្នុងទស្សនាវដី Royal Asiatic Society ។ក្នុងការបំពេញបេសកកម្ម គាត់ត្រូវ សិក្សាភាសាតំបន់ និងចំណាយពេលវេលានៅជាមួយនឹងប្រជាជន។

 

អាជីពជាអ្នកស្រាវជ្រាវ(ប្រាជ្ញ)

ក្នុងការសិក្សា ស្រាវជ្រាវគាត់ក៏បានបដិបត្ដិធម៌ហើយបន្ដបោះពុម្ពអត្ថបទរបស់គាត់ទាក់ទងនឹងសិលាចារិកនិងការបកប្រែដែលត្រូវបានកត់សំគាល់ ដោយការចងចាំរបស់លោក Max Müller ក្នុង Sacred Books of the East.។​

ពីឆ្នាំ ១៨៨២ ដល់ ១៩០៤ គាត់បានក្លាយជាសាស្ដ្រចារ្យភាសាបាលីនៅUniversity of London, តែមិនទទួលប្រាក់បៀវត្សក្រៅពីតំណែងជាគ្រូបង្រៀន។ក្នុងឆ្នាំ ១៩០៥ គាត់ជាប្រធានសាសនាប្រៀបធៀបនៅសកលវិទ្យាល័យUniversity of Manchester.។គាត់បានចំណាយពេលវេលាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទនិងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ផ្នែកភាសាបាលីនៅអង់គ្លេស។គាត់បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឋវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវភាសានៅឥណ្ឌា និងវណ្ណកម្ម។

 

ជីវិតឯកជន

ក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៤ រិហ្ស ដេវិត្សបានរៀបការជាមួយនិងអ្នកស្រី Caroline Augusta Foleyដែលជាអ្នកប្រាជ្ញភាលាបាលី។គាត់មានបុត្រ ៣ រូប ។កូនច្បងចាប់អារម្មណ៍លើចលនាស្ដ្រី ចំណែកកូនបន្ទាប់ជាយុទ្ធពល បានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១។ រីហ្ស ដេវិត្ស មរណកាលនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩២២ នៅChipstead, Surrey.។​

 

សមិទ្ធផល

គាត់បានផលិតនូវសមិទ្ធផលផ្នែកស្រាវជ្រាវជាច្រើនទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា ជាពិសេសគឺការប្រែព្រះត្រៃបិដកជាភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈបង្កើតនូវសមាគម Pali Text Society.។ក្រៅពីនេះគឺឯកសារមួយចំនួនដូចជា៖

១. រឿងជាតក

Rhys Davids, T. W. (1880). Buddhist Birth Stories (Jataka Tales), London

២. បកប្រែមលិនបញ្ហា

  • Rhys Davids, T. W., trans. (1890–94). Questions of King Milinda, Sacred Books of the East, volumes XXXV & XXXVI, Clarendon/Oxford, reprinted by Motilal Banarsidass, Delhi Vol. 1, Vol. 2

៣. ព្រះពុទ្ធសាសនានៅឥណ្ឌា

  • Rhys Davids, T. W. (1903). Buddhist India. New York: G.P. Putnam’s Sons.

៤. វចនានុក្រមភាសាបាលី អង់គ្លេស

Rhys Davids, T. W., Stede, William (eds.) (1921-5). The Pali Text Society’s Pali–English Dictionary. Chipstead: Pali Text Society. Search inside the Pali–English Dictionary, University of Chicago

៥. ប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធសាសនានិងវណ្ណកម្ម

Rhys Davids, T. W. (1907). Buddhism Its History And Literature, G. P. Putnam’s Sons . New York, Second Edition.

៦. ធម្មបទកថា

Rhys Davids, T. W. & C. A., trans. (1899–1921). Dialogues of the Buddha, 3 volumes, Pali Text Society, Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3

៧. ព្រះវិន័យ

  • Rhys Davids, T. W.; Oldenberg, Hermann, trans. (1881–85). Vinaya Texts, Sacred Books of the East, volumes XIII, XVII & XX,

៨. មហាវគ្គនិងកុល្លវគ្គ

Delhi (Dover, New York) Vol. XIII, Mahavagga I-IV, Vol. XVII, Mahavagga V-X, Kullavagga I-III, Vol. XX, Kullavagga IV-XII

៩. និកាយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា

  • Rhys Davids, T. W. (1891). The Sects of the Buddhists By T. W. Rhys Davids. The Journal of the Royal Asiatic Society, pp. 409–422

១០. ព្រះបាទអសោកនិងពុទ្ធសរីរិកធាតុ

Rhys Davids, T. W. (1901). Asoka and the Buddha-relics By T. W. Rhys Davids. Journal of the Royal Asiatic Society, pp. 397–410

 

កែសម្រួលពី Wikipedia, the free encyclopedia ដោយភិក្ខុយន់ សុធា អនុបណ្ឌិតព្រះពុទ្ធសាសនា។

សូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើន សូមសុខសន្ដិភាពកើតមានដល់ពិភពលោក។

About SOTHEA YON

Siem Reap Province, Cambodia Education: BA: Public Administration MA: Buddhist studies Like: Humanitirian work Research Tel: +85516401645 Email: sesimereap@gmail.com https://www.facebook.com/sothea.yon

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 15, 2016, in ជីវិតតាមទស្សនៈព្រះធម៌, ទស្សនវិជ្ជា, ស្រាវជ្រាវ. Bookmark the permalink. បញ្ចេញមតិ.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: